สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

มุมสภาเทศบาล
แนะนำโครงสร้างสภาเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโคกสวาย
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา
ประกาศสมัยการประชุมสภา
(สมัยสามัญประจำปี)
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
สรุปการประชุมสภาเทศบาล
ติดต่อสอบถาม
กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมการประชุมสภา


กิจการสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560


นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย


นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2560

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย


ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560กิจกรรมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายทั้งหมด

 

 

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058