แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตำบลโคกสวาย

ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZ6j-I7t79vicSp7qLpfNcQPxFUofC5M85WManHirL6CEoQ/viewform          

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058