สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

ภารกิจเช้าวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.ฐณเดช จุฑาจินดากุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย พร้อมด้วยท่านรองนายฯดนุพัฒน์ เครือณรงค์ และ ท่านที่ปรึกษาชมัด มองสวาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ สถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19 เทศบาลตำบลโคกสวาย ศูนย์วัดโคก โดยการฉีดพ่น เพื่อให้สภานที่พร้อมต้อนรับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสวายที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจากพื้นที่เสี่ยง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสวาย โดยท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านและสมาชิกสภาเทศบาล ออกฉีดพ่นยากำจัดเชื้อฯ เพื่อทำความสะอาดเตรียมสถานที่รองรับผู้ที่จะเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการกักตัวที่วัดสระตองอีกต่อไปครับ

คณะผู้บริหารเทศบาลโคกสวาย โดยท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯทั้งสองท่าน ท่านเลขานายกฯ ท่านที่ปรึกษานายกฯ พร้อมท่านปลัดเทศบาลโคกสวาย นำสิ่งที่จำเป็นมอบให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้ารับการกักตัว ณ.ศูนย์วัดโคกสวาย และ วัดสายออเริ่มมีเข้ามา1รายครับ

พระครูโกสุมวโรปการ เจ้าอาวาสวัดสระตอง นายสรชัช ศรีชัย ปลัดเทศบาลโคกสวาย ผู้ใหญ่บ้านสระตอง ผอ.กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลโคกสวาย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพร้อมทำความสะอาดศาลาวัดสระตอง เพื่อปรับปรุงสถานที่เป็นศูนย์อ้อมกอดในโอกาสต่อไปครับ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสวายออกพื้นที่เยี่ยมคณะผู้ทำงานควบคุมโรคติดต่อโควิด 19โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ อพปร.และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้เข้ารับการกักตัวเพิ่มมาอีก1ราย ณ.ศูนย์กักตัววัดโคกสวายครับ

คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯเทศบาลตำบลโคกสวาย ถวายน้ำดื่มให้เจ้าอาวาสวัดสระตองเพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในเขตเทศบาลครับ

ดร.ฐณเดช จุฑาจินดากุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย นำทีมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ บางส่วน ลงพื้นที่วัดสายออ เพื่อตรวจความเรียบร้อยและดูแลความพร้อมศูนย์กักตรวจผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยทางเทศบาลตำบลโคกสวายมีนโยบายดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวเทศบาลตำบลโคกสวาย ให้ได้รับบริการที่ดีทั้งผู้ที่ดำเนินการกักตัวที่ศูนย์ฯ และผู้ที่กักตัวในพื้นที่อยู่อาศัยของตน ทางเทศบาลตำบลโคกสวายจะเร่งดำเนินการบริการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วในลำดับถัดไป

ท่านรองนายกเทศมนตรีโคกสวายทั้งสองท่านและผู้ใหญ่บ้านสระตอง นำสิ่่งของที่จำเป็นมามอบให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการกักตัวที่วัดสระตองครับ

เทศบาลตำบลโคกสวายป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่กักตัว ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด

ท่านสมาชิกสภาฯ ผอ.กองช่าง พร้อมทีมงานเทศบาลโคกสวาย ร่วมภารกิจจัดทำศูนย์อ้อมกอดฯจำนวน12เตียง ณ.โรงเรียนบ้านบุ-สายออครับ

เทศบาลตำบลโคกสวายออกจัดทำสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด
ศูนยกักตัวบ้านสระตอง วัดบ้านสระตอง


ดำเนินการทำสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านสระตอง


ประกอบเตียง ผู้ได้รับการกักตัว ณ ศูนย์ กักตัว ของทางเทศบาลและชุมชนจัดให้


ภารกิจงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกสวาย ออกรับผู้กักตัว เพื่อนำไปตรวจหาเชื่อ โควิท 2019


ท่านรองนายกเทศมนตรี พร้อมท่านเลขานายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้าน พี่น้องชาวอ.ส.ม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสวาย ร่วมมือกันจัดทำสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกสวายครับ


 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058