สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

 

เทศบาลตำบลโคกสวาย ขอขอบพระคุณสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้สนับสนุนถุงยังชีพแบ่งสรร-ปันรัก จึงลงพื้นที่เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโคกสวายบางส่วน
โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานราชการ และผู้อำนวยการ รพ.สต.สายออ ลงพื้นที่แสดงความห่วงใยพร้อมตรวจสอบผู้พิการที่ยังไม่ได้รับสิทธิเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในลำดับต่อไป
27 /07/2564

 

 

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058