สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วารสารกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2562
ภาพกิจกรรม โครการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2561

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058